Nabízíme komplexní celoroční péči, ale i jednorázové práce. Termíny provádění prací vždy přizpůsobujeme přáním a požadavkům zákazníka tak, abychom pokud možno nenarušovali jeho soukromí. Samozřejmostí je pro nás dodržování smluvených termínů, úklid pracoviště a slušné chování našich zaměstnanců. Před začátkem sezóny předkládáme zákazníkovi plán údržby včetně položkových cen. Během roku se pak řídíme schváleným harmonogramem, který může být po vzájemné dohodě průběžně upravován dle aktuálních požadavků nebo počasí. V případě potřeby předkládáme návrhy na provádění dalších prací včetně cenových nabídek.

Údržba trávníku

Klíčem k dobrému vzhledu trávníku je pravidelná péče, nedoporučujeme čekat, až nastane problém. Náprava jakéhokoli poškození je vždy obtížnější – lepší je vždy prevence. Čím je zákazník náročnější, ať už na vzhled trávníku, nebo na zátěž jeho povrchu, tím více je potřeba o něj pečovat.

Zavlažování
Protože trávy obsahují přibližně 80 procent vody a vodu jako většina ostatních rostlin ke svému životu potřebují, musíme je v období sucha zalévat. Abychom měli trávník zelený a funkční po celé vegetační období, mělo by na něj každý měsíc spadnout přibližně 60 mm vodních srážek rovnoměrně rozložených. Pro zavlažování trávníku platí pravidlo: Nezavlažovat často, ale vydatně. Každodenní krátkodobé zavlažování provlhčí půdu zpravidla jen do malé hloubky. Hlavní množství kořenů trav se však nachází v hloubce 10 – 20 cm a do této hloubky by měla závlahová voda prosáknout, aby byla travám k užitku.

Kosení
Jak často budeme sekat, to závisí jednak na ročním období a na počasí, ale také na typu trávníku. Pravidlo určující intervaly mezi sekáním zní: Při jednom sekání se nemá odstřihovat více než třetina, maximálně dvě pětiny narostlých nadzemních částí trav. Pokud standardní výška porostu má dosahovat 4 cm nad povrch půdy, sekáme trávník při výšce 5,5 až 6,5 cm. Jestliže se seká několikrát do roka až přerostlý porost, oslabuje se životaschopnost trav a barva trávníku se mění ze sytě zelené na zelenožlutou. Naopak pravidelné a časté sekání zabraňuje travám, aby vykvétaly, více odnožují a důsledkem toho trávník houstne.

Provádíme kácení stromů, odvoz dřeva, úpravu zahrad, sekání trávy. Orientační cena 250 Kč/hod na pracovníka, od 10 Kč/km doprava, 50 – 150 Kč/hod pronájem pily, křovinořezu, sekačky.